بیمه مسافرتی شانا


بيمه مسافرتي چيست و به چه كار مي آيد ؟؟

هر ساله هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت می کنند و در حالیکه اکثر آنان از مزایای بیمه مسافرتی بهره مند هستند، عده کمی از آنان می توانند از خدمات بیمه ای مناسب در زمان نیاز و ضرورت استفاده نمایند. بسیاری از آنها ناگزیرند هزینه های گزافی را به هنگام بروز حادثه یا بیماری در مراکز درمانی پرداخت نمایند. بیمه مسافرتی سامان در اقدامی جدید، به گونه ای طراحی شده است تا به هنگام بروز حادثه در هر نقطه ای از جهان خدمات مندرج در جداول تعهدات را در کوتاه ترین زمان ممکن به بیمه شده ارائه دهد.


مزایای بیمه مسافرتی شانا در یک نگاه:

 •  ارائه خدمات کمک رسانی به صورت ۲۴ ساعته و در تمام نقاط جهان
 •  پرداخت هزینه های خسارت بصورت مستقیم به مراکز درمان (Direct Billing) در سراسر جهان و عدم نیاز بیمه گذار به پرداخت هزینه ها در سفر و رجوع مجدد به شرکت بیمه جهت دریافت آنها

 •  رسیدگی به شکایات و همچنین پیگیری خسارات از طریق شعب بیمه سامان و عدم نیاز به پیگیری امور از طریق شرکتهای خارجی

 •  امکان بهره مندی از کلیه اطلاعات و موقعیت مکانی مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه ها و مراکز فوریت های پزشکی در خارج از کشور

 •  پشتیبانی اپراتور فارسی زبان

 •  قابلیت طراحی طرح ها و قراردادهای گروهی منطبق با نیاز بیمه گذاران و جامعه هدف


مزایای بیمه نامه مسافرتی شانا :

-  هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

-  جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول مدت سفردر صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه

-  پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی

-  بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور

-  سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

-  بازگرداندن جسد متوفی

-  سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

-  مساعدت حقوقی

-  بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند

-  ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

-  بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

-  جبران خسارت تأخیر در رسیدن چمدان ها

-  جبران خسارت مفقود شدن چمدان های تحویل شده

-  امداد رسانی دریافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

-  پوشش تاخیر در حرکت

 

پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:

هزینه های بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و دارو های تجویز شده از جانب پزشک در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور ایران، پرداخت می شوند.

جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول مدت سفردر صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه:

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده، انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت خود صورت خواهد گرفت.با توجه به موقعیت و یا وخامت حال بیمه شده، ممکن است بیمه شده به نزدیک ترین مرکز درمانی به وسیله آمبولانس و یا سایر وسایل نقلیه انتقال یافته و یا در شرایط حادتر به کشورش بازگردانیده شود. 

پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی:

هزینه فوریت های دندانپزشکی شامل ( معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان) تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

 بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور:

در صورتی که بیمه شده نیازمند بستری شدن به مدت بیش از ۱۰ روز در بیمارستان باشد، هزینه بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده وی به کشور محل اقامت در صورتیکه قادر به استفاده از وسیله اصلی سفر خود نباشد، پرداخت خواهد گردید.

سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده:

در صورتیکه بیمه شده به علت حوادث و یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، هزینه سفر یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه شده که شامل هزینه رفت و برگشت و مخارج اقامت وی می باشد، تامین خواهد گردید.

بازگرداندن جسد متوفی:

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حوادث مشمول این بیمه نامه، تمهیدات لازم و هزینه های مورد نیاز جهت بازگردانیدن جسد وی به کشور محل اقامت تأمین خواهد گردید.

مساعدت حقوقی:

در صورتیکه بيمه شده به موجب قوانین مدنی كشوری که به آن سفر کرده است و در رابطه با خسارت اتفاقي وارد به شخص ثالث و يا عدم رعايت قوانين و مقررات اجرائي محلي به عنوان يك شهروند ساده تحت تعقيب قرار گيرد هزينه هاي دفاع قانونی از وی به استثناء مسئوليت هايي كه ناشي از استفاده، تملک يا نگهداري وسيله نقليه موتوري باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است. 

سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

در صورت مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت کمک رسان علاوه بر ارائه اطلاعات لازم مبنی بر مراحل اداری لازم که در مراجع قانونی و مؤسسات محلی برای بدست آوردن مدارک مفقود یا سرقت شده می بایست طی شود، هزینه های جابجائی و صدور المثنی آنها را نیز تا سقف مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.

بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند:

در صورتیکه که بیمه شده به علت بیماری، فوت و یا انتقال به کشور متبوع، قادر به مراقبت از فرزند زیر ۱۵ سال خود نباشد، هزينه برگشت فرزند بيمه شده به ايران تحت نظارت يك فرد بزرگسال قابل پرداخت خواهد بود.


ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
:

مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه شده در ارتباط با حوادث مشمول این بیمه نامه بر عهده بیمه گر بوده و به تقاضای بیمه شده، اطلاعات پایه درباره مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثناء مراکز تشخیص پزشکی در اختیار بیمه شده قرار خواهد گرفت. 

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

در صورتی که بیمه شده به دلیل فوت ناگهانی یکی از اعضای نزدیک خانواده خود(تا بستگان درجه دوم) ناچار به توقف سفر گردد و چنانچه بیمه شده امکان بازگشت با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که برا ی سفر اجاره شده است نباشد، هزینه سفر او به کشور محل اقامت قابل پرداخت خواهد بود.

خدمات مربوط به تاخیر در ورود چمدان ها:

در صورتی که بار تحویل داده بیمه شده به خط هوایی در زمان ورود به کشور مقصد مسافر به وی تحویل داده نشود، هزینه های خرید لوازم و مواد بهداشتی ضروری تا سقف مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

خدمات مربوط به تأخیر در پرواز هواپیما:

در صورتیکه وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر داشته باشد، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین خوراک) تا سقف های مندرج در بیمه نامه را به وی جبران خواهد نمود.

نکات مهم :

 •  بيمه نامه مسافرتی از تاريخ خروج بيمه شده از مرز های کشور ايران و فقط براي سفرهايي كه مدت آنها بیشتر از ۹۲ روز (سه ماه) متوالي نباشد معتبر است، مگر اين كه مدت بیمه نامه خریداری شده کمتر از ۹۲ روز باشد. بيمه شده مي تواند در مدت اعتبار بيمه نامه به دفعات به خارج از کشور ایران سفر نمايد.

 • اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج از کشور (ایران) آغاز می گردد.

 • در صورت پایان اعتبار بیمه نامه در طول سفر، تمدید آن مقدور نمی باشد.
 •  در صورت عدم استفاده از بیمه نامه (به شرط عدم دریافت ویزا و ممهور نشدن ویزا به مهر خروج از تاریخ صدور بیمه نامه) تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور می توانید صرفاً با مراجعه به واحد صادر کننده نسبت به فسخ آن اقدام نمائید. بدیهی است، آوردن اصل بیمه نامه و گذرنامه، در هنگام ابطال الزامی می باشد.  

  پرداخت خسارت و ارائه سرویس :

-  بلافاصله پس از وقوع حادثه و یا نیاز به خدمات کمک رسانی، حداکثر ظرف مدت ۱۶۸ ساعت ( ۷ روز) با شرکت کمک رسان و با شماره های مندرج بر روی بیمه نامه تماس گرفته، نام کامل خود، شماره بیمه نامه، تلفن و نشانی محل قابل تماس و شرح مختصری از مشکل پیش آمده را گزارش فرمائید.

-  در صورتی که قبلاً اقدام به استفاده از خدمات درمانی نموده اید، شرکت کمک رسان از جزئیات آن و محل ارائه خدمات مذکور را آگاه سازید.

 مواردی که تحت پوشش بیمه مسافرتی شانا نمی باشد:

برخی از هزینه هایی که ممکن در خارج از کشور اتفاق بیافتد، ممکن است تحت پوشش بیمه نامه مسافرتی قرار نگیرند. تعدادی از این موارد عبارتند از:
 1. بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین
 2. جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، اقدامات تروریستی و فعل و انفعاالت هسته ای

 3. انجام ورزش های حرفه ای و یا ورزش هایی که عرفاً خطرناک تلقی می گردند مانند اسکی، پرش با چتر، صخره نوردی و غیره

 4. استفاده از وسایل سفری که به عنوان وسیله عمومی حمل و نقل شناخته نشده اند

 5. هزینه های مرتبط با بیماری هایی که بیمه شده سابق بر سفر خود، به آنها دچار بوده است.

 6. هزینه های اقدامات پیشگیرانه (واکسیناسیون)

 7. بیماری ها و یا عوارضی که ناشی از مصرف ارادی الکل، دارو و یا مواد مخدر در خارج از کشور به وجود آیند

 8. کلیه بیماری های شیوع یافته در جهان

 9. اقدامات توانبخشی، پروتز ها، وسائل توانبخشی مانند عینک، عصا


تعرفه بیمه مسافرتی شانا

قیمت ها به ریال می باشد

                                                                   

منطقه شنگن :

جدول شماره 1                                                          شنگن با تعهد 50000 یورو

سن

مدت

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

232.000

461.000

690.000

919.000

1.380.000

1.838.000

8 تا 15 روز

449.000

897.000

1.343.00

1.791.000

2.686.000

3.580.000

16 تا 23 روز

531.000

1.061.000

1.591.00

2.120.000

3.180.000

4.239.000

24 تا 31 روز

556.000

1.108.000

1.662.000

2.214.000

3.321.000

4.429.000

32 تا 45 روز

855.000

1.709.000

2.561.000

3.415.000

5.121.000

6.829.000

46 تا 62 روز

967.000

1.932.000

2.898.000

3.862.000

5.794.000

7.724.000

63 تا 92 روز

1.385.000

2.767.000

4.152.000

5.534.000

8.301.000

11.067.000

شش ماهه

2.574.000

5.146.000

7.717.000

10.289.000

15.434.000

20.577.000

یک ساله

4.356.000

8.712.000

13.068.000

17.423.000

26.134.000

34.846.000

 

جدول شماره 2                                                           شنگن با تعهد 30000 یورو

سن

مدت  

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

204.000

408.000

610.000

814.000

1.220.000

1.626.000

8 تا 15 روز

411.000

820.000

1.229.00

1.639.000

2.455.000

3.276.000

16 تا 23 روز

477.000

955.000

1.432.00

1.908.000

2.862.000

3.814.000

24 تا 31 روز

502.000

1.003.000

1.503.000

2.003.000

3.002.000

4.004.000

32 تا 45 روز

784.000

1.567.000

2.350.000

3.133.000

4.699.000

6.264.000

46 تا 62 روز

880.000

1.757.000

2.633.000

3.510.000

5.263.000

7.017.000

63 تا 92 روز

1.247.000

2.492.000

3.736.000

4.981.000

7.471.000

9.960.000

شش ماهه

2.326.000

4.651.000

6.974.000

9.302.000

13.951.000

18.601.000

یک ساله

3.952.000

7.899.000

11.849.000

15.799.000

23.699.000

31.596.000

 

سراسر جهان و سراسر جهان به جز آمریکا و کانادا

جدول شماره 3                                                 سراسر جهان با تعهد 50000 یورو

سن

مدت

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

345.000

690.000

1.033.000

1.380.000

2.067.000

2.757.000

8 تا 15 روز

673.000

1.344.000

2.013.000

2.686.000

4.027.000

5.370.000

16 تا 23 روز

797.000

1.590.000

2.385.000

3.181.000

4.770.000

6.358.000

24 تا 31 روز

832.000

1.662.000

2.492.000

3.321.000

4.981.000

6.640.000

32 تا 45 روز

1.282.000

2.561.000

3.842.000

5.120.000

7.681.000

10.243.000

46 تا 62 روز

1.444.000

2.886.000

4.329.000

5.770.000

8.652.000

11.538.000

63 تا 92 روز

2.083.000

4.163.000

6.243.000

8.323.000

12.485.000

16.647.000

شش ماهه

3.857.000

7.711.000

11.568.000

15.423.000

23.135.000

30.842.000

یک ساله

6.533.000

13.069.000

19.602.000

26.134.000

39.203.000

52.268.000

 

جدول شماره 4                                                 سراسر جهان به جز آمریکا و کانادا با تعهد 50000 یورو

سن

مدت  

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

243.000

483.000

726.000

966.000

1.447.000

1.931.000

8 تا 15 روز

470.000

942.000

1.410.000

1.880.000

2.820.000

3.759.000

16 تا 23 روز

558.000

1.115.000

1.670.00

2.227.000

3.340.000

4.452.000

24 تا 31 روز

582.000

1.163.000

1.742.000

2.324.000

3.486.000

4.650.000

32 تا 45 روز

898.000

1.794.000

2.691.000

3.585.000

5.378.000

7.171.000

46 تا 62 روز

1.012.000

2.0214.000

3.029.000

4.040.000

6.058.000

8.078.000

63 تا 92 روز

1.457.000

2.314.000

4.371.000

5.827.000

8.740.000

11.653.000

شش ماهه

2.699.000

5.399.000

8.097.000

10.798.000

16.194.000

21.593.000

یک ساله

4.573.000

9.148.000

13.721.000

18.295.000

27.440.000

36.588.000

 

 

خاورمیانه، آفریقا، ترکیه و خلیج فارس :

جدول شماره 5                                                منطقه خاورمیانه آفریقا با تعهد 15000 یورو

سن

مدت

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

138.000

271.000

408.000

542.000

814.000

1.084.000

8 تا 15 روز

266.000

532.000

797.000

1.062.000

1.590.000

2.120.000

16 تا 23 روز

316.000

631.000

947.000

1.261.000

1.890.000

2.522.000

24 تا 31 روز

332.000

662.000

991.000

1.321.000

1.979.000

2.638.000

32 تا 45 روز

562.000

1.119.000

1.678.000

2.239.000

3.357.000

4.476.000

46 تا 62 روز

579.000

1.156.000

1.731.000

2.309.000

3.463.000

4.616.000

63 تا 92 روز

.827.000

1.650.000

2.475.000

3.298.000

4.945.000

6.593.000

شش ماهه

1.678.000

3.357.000

5.035.000

6.712.000

10.065.000

13.422.000

یک ساله

2.826.000

5.652.000

8.477.000

11.302.000

16.953.000

22.603.000

 

جدول شماره 6                                                منطقه کشورهای حوزه خلیج فارس با تعهد 10000 یورو

سن

مدت  

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

95.000

190.000

284.000

378.000

566.000

754.000

8 تا 15 روز

187.000

373.000

558.000

742.000

1.115.000

1.486.000

16 تا 23 روز

218.000

436.000

654.000

872.000

1.306.000

1.742.000

24 تا 31 روز

232.000

461.000

690.000

920.000

1.380.000

1.838.000

32 تا 45 روز

391.000

779.000

1.167.000

1.556.000

2.332.000

3.109.000

46 تا 62 روز

403.000

801.000

1.204.000

1.603.000

2.404.000

3.203.000

63 تا 92 روز

576.000

1.150.000

1.722.000

2.297.000

3.445.000

4.594.000

 

جدول شماره 7                                                 ترکیه با تعهد 15000 یورو

سن

مدت

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

121.000

237.000

356.000

472.000

707.000

944.000

8 تا 15 روز

232.000

464.000

693.000

923.000

1.387.000

1.846.000

16 تا 23 روز

276.000

552.000

825.000

1.100.000

1.648.000

2.196.000

24 تا 31 روز

288.000

574.000

859.000

1.145.000

1.718.000

2.288.000

32 تا 45 روز

486.000

970.000

1.455.000

1.940.000

2.912.000

3.882.000

46 تا 62 روز

502.000

1.003.000

1.503.000

2.003.000

3.002.000

4.004.000

63 تا 92 روز

.719.000

1.435.000

2.152.000

2.868.000

4.302.000

5.737.000

 

عربستان سعودی، عراق و سوریه :

جدول شماره 8                                                عربستان سعودی با تعهد 15000 یورو

سن

مدت  

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

138.000

271.000

408.000

542.000

814.000

1.084.000

8 تا 15 روز

266.000

532.000

797.000

1.062.000

1.590.000

2.120.000

16 تا 23 روز

316.000

631.000

947.000

1.261.000

1.890.000

2.522.000

24 تا 31 روز

332.000

662.000

991.000

1.321.000

1.979.000

2.638.000

32 تا 45 روز

562.000

1.119.000

1.678.000

2.239.000

3.357.000

4.476.000

46 تا 62 روز

579.000

1.156.000

1.731.000

2.309.000

3.463.000

4.616.000

63 تا 92 روز

827.000

1.650.000

2.475.000

3.298.000

4.945.000

6.593.000

 

جدول شماره 9                                                عراق و سوریه با تعهد 15000 یورو

سن

مدت

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

120.000

237.000

355.000

472.000

707.000

944.000

8 تا 15 روز

237.000

472.000

707.000

944.000

1.413.000

1.885.000

 

جدول شماره 10                                                طرح زیارتی: عراق و سوریه با تعهد 15000 یورو

سن

مدت  

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

153.000

306.000

459.000

612.000

918.000

1.225.000

8 تا 15 روز

306.000

612.000

918.000

1.225.000

1.836.000

2.449.000

 

جدول شماره 11                                                طرح زیارتی: عربستان با تعهد 15000 یورو

سن

مدت

تا 12 سال

13 تا 65 سال

66 تا 70 سال

71 تا 75 سال

76 تا 80 سال

80 سال به بالا

1 تا 7 روز

177.000

351.000

528.000

705.000

1.057.000

1.409.000

8 تا 15 روز

344.000

690.000

1.035.000

1.378.000

2.065.000

2.755.000

16 تا 23 روز

409.000

819.000

1.229.000

1.637.000

2.455.000

3.276.000

24 تا 31 روز

428.000

857.000

1.286.000

1.715.000

2.571.000

3.427.000جهان زیر پای شماست!

مجری مستقیم تورهای متنوع داخلی و خاجی، صدور بلیط هواپیما به اقصی نقاط جهان، ارائه خدمات رزرواسیون هتل در تمامی مقاصد، اخذ ویزاکشورهای مختلف، صدور بیمه مسافرتی با شرایط و قیمت های رقابتی، ارائه مشاوره حرفه سفر توسط کارشناسان مجرب صنعت گردشگری و ...   


درباره شانا بیشتر بخوانید